POCHOPTE SVÉ MYŠLENKY

Myšlenky se stávají realitou velmi rychle tehdy, pokud se dostaneme do změněného stavu.

Tedy v době, kdy prožíváme stres, úzkost, strach, napětí...

V takovém případě své myšlenky prožíváme, bereme je velmi vážně a vyslovíme-li je nahlas stanou se realitou.

Kdy se stává myšlenka realitou?


Je několik způsobů, kdy se myšlenka stane realitou.

1) když nás napadne a my ji bez dalšího přemýšlení vědomě zrealizujeme

2) když nás napadne v emocionálním rozpoložení = stres, strach, úzkost, ale také radost, štěstí a euforie

3) vždy, když o ní mluvíme

Negativní myšlenky se zhmotňují mnohem dříve než positivní. Proto je potřeba naučit se s nimi pracovat. Vědomě je řídit a nenechat se jimi ovládat.